Dewa Pahuluan

AJAKLAH berpergian, kata Umar bin Khatab, orang yang ingin kau ketahui bagaimana akhlaknya. “Perjalanan (safar) dapat menghabiskan kesabarannya dalam berpura-pura, lalu kamu akan mengenali watak-watak aslinya.” Begitulah. Tanpa maksud hendak …